3KA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, informatiku i poslovne usluge

Image1.gif (1369 bytes) ADRESA:
            Vodovodna 20a
            10000 Zagreb
            CROATIA
Telefon:
            +385 (1) 3643 666 /ku�ni 160
            +385 (1) 3643 640
Fax:
            +385 (1) 3680 181
GSM:
            +385 (98) 1945 037
INTERNET:
            e-mail: posta@3ka.hr, bug@3ka.hr info@3ka.hr ponuda@3ka.hr
            URL: http://70.86.229.211http://www.3ka.hr

            FTP: ftp://ftp.3ka.hr
�.R.2360000-1101455307 Zagreba�ka banka
            devizne doznake na : ZAGREBACKA BANKA D.D.
            SWIFT ZABA HR 2X
            ra�un za naplatu: 2500-1026127

                                                                        NA�A PONUDA - UVJETI NABAVKE - REFERENCA